Monday, 17 October 2011


INFO PENURUNAN
SURAH-SURAH ALQURAN

Nombor Surah
Nama
Surah
Tertib
Penurunan
Jumlah
Ayat
Jumlah
Perkataan
Jumlah
Huruf
Tempat
diturunkan
1
Al-Fatihah
5
7
29
139
Makkah
2
Al-Baqarah
87
286
6144
25613
Madinah
3
Ali Imran
89
200
3503
14605
Madinah
4
An-Nisa'
92
176
3712
15937
Madinah
5
Al-Maidah
112
120
2837
11892
Madinah
6
Al-An'am
55
165
3055
12418
Makkah
7
Al-A'raf
39
206
3344
14071
Makkah
8
Al-Anfal
88
75
1243
5299
Madinah
9
At-Taubah
113
129
2506
10873
Madinah
10
Yunus
51
109
1841
7425
Makkah
11
Hud
52
123
1947
7633
Makkah
12
Yusuf
53
111
1795
7125
Makkah
13
Al-Ra'd
96
43
854
3450
Madinah
14
Ibrahim
72
52
831
3461
Makkah
15
Al-Hijr
54
99
658
2797
Makkah
16
Al-Nahl
70
128
1845
7642
Makkah
17
Al-Isra'
50
111
1559
6480
Makkah
18
Al-Kahfi
69
110
1583
6425
Makkah
19
Maryam
44
98
972
3835
Makkah
20
Thoha
45
135
1354
5288
Makkah
21
Al-Anbiya'
73
112
1174
4925
Makkah
22
Al-Hajj
103
78
1279
5196
Madinah
23
Al-Mu'minun
74
118
1051
4354
Makkah
24
An-Nuur
102
64
1317
5596
Madinah
25
Al-Furqan
42
77
896
3786
Makkah
26
Asy-Syu'ara'
47
227
1322
5517
Makkah
27
Al-Naml
48
93
1165
4679
Makkah
28
Al-Qashash
49
88
1441
5791
Makkah
29
Al-'Ankabut
85
69
982
4200
Makkah
30
Ar-Ruum
84
60
818
3388
Makkah
31
Luqman
57
34
550
2121
Makkah
32
As-Sajadah
75
30
374
1523
Makkah
33
Al-Ahzab
90
73
1303
5618
Madinah
34
Saba'
58
54
884
3510
Makkah
35
Fathir
43
45
780
3159
Makkah
36
Yaasin
41
83
733
2988
Makkah
37
As-Shaffat
56
182
865
3790
Makkah
38
Shad
38
88
735
2991
Makkah
39
Az-Zumar
59
75
1177
4741
Makkah
40
Ghafir
60
85
1228
4984
Makkah
41
Fushilat
61
54
796
3282
Makkah
42
Asy-Syura
62
53
860
3431
Makkah
43
Az-Zukhruf
63
89
837
3508
Makkah
44
Ad-Dhuhan
64
59
346
1439
Makkah
45
Al-Jaathiah
65
37
488
2014
Makkah
46
Al-Ahqaf
66
35
646
2602
Makkah
47
Muhammad
95
38
542
2360
Madinah
48
Al-Fathu
111
29
560
2456
Madinah
49
Al-Hujarat
106
18
353
1493
Madinah
50
Qaf
34
45
373
1473
Makkah
51
Az-Zariyat
67
60
360
1510
Makkah
52
At-Thur
76
49
312
1293
Makkah
53
An-Najm
23
62
359
1405
Makkah
54
Al-Qamar
37
55
342
1438
Makkah
55
Ar-Rahman
97
78
352
1585
Madinah
56
Al-Waqiah
46
96
379
1692
Makkah
57
Al-Hadid
94
29
575
2475
Madinah
58
Al-Mujadalah
105
22
475
1991
Madinah
59
al-Hasyr
101
24
447
1913
Madinah
60
Al-Mumtahinah
91
13
352
1519
Madinah
61
As-Shaf
109
14
226
936
Madinah
62
Al-Jumuah
110
11
177
749
Madinah
63
Al-Munafiqun
104
11
180
780
Madinah
64
At-Thaghabun
108
18
242
1066
Madinah
65
At-Thalaq
99
12
279
1170
Madinah
66
At-Tahrim
107
12
254
1067
Madinah
67
Al-Mulk
77
30
337
1316
Makkah
68
Al-Qalam
2
52
301
1258
Makkah
69
Al-Haqqah
78
52
261
1107
Makkah
70
Al-Ma'arij
79
44
217
947
Makkah
71
Nuh
71
28
227
947
Makkah
72
Al-Jin
40
28
286
1089
Makkah
73
Al-Muzammil
3
20
200
840
Makkah
74
Al-Mudathir
4
56
256
1015
Makkah
75
Al-Qiamah
31
40
164
664
Makkah
76
Al-Insan
98
31
243
1065
Madinah
77
Al-Mursalat
33
50
181
815
Makkah
78
An-Naba'
80
40
174
766
Makkah
79
An-Naaziat
81
46
179
762
Makkah
80
'Abasa
24
42
133
538
Makkah
81
At-Takwir
7
29
104
425
Makkah
82
Al-Infithar
82
19
81
326
Makkah
83
Al-Mutaffifin
86
36
169
740
Makkah
84
Al-Insyiqaq
83
25
108
436
Makkah
85
Al-Buruj
27
22
109
459
Makkah
86
At-Tariq
36
17
61
249
Makkah
87
Al-A'la
8
19
72
293
Makkah
88
Al-Ghasyiah
68
26
92
378
Makkah
89
Al-Fajr
10
30
139
573
Makkah
90
Al-Balad
35
20
82
335
Makkah
91
Asy-Syams
26
15
54
249
Makkah
92
Al-Lail
9
21
71
312
Makkah
93
Ad-Dhuha
11
11
40
164
Makkah
94
Asy-Syarh
12
8
27
102
Makkah
95
At-Tin
28
8
34
156
Makkah
96
Al-'Alaq
1
19
72
281
Makkah
97
Al-Qadr
25
5
30
112
Makkah
98
Al-Baiyinah
100
8
94
394
Madinah
99
Al-Zalzalah
93
8
36
156
Madinah
100
Al-'Adiyat
14
11
40
164
Makkah
101
Al-Qaari'ah
30
11
36
158
Makkah
102
At-Takastur
16
8
28
122
Makkah
103
Al-'Asr
13
3
14
70
Makkah
104
Al-Humazah
32
9
33
133
Makkah
105
Al-Fil
19
5
23
96
Makkah
106
Quraisy
29
4
17
73
Makkah
107
Al-Ma'un
17
7
25
112
Makkah
108
Al-Kauthar
15
3
10
42
Makkah
109
Al-Kafirun
18
6
27
95
Makkah
110
An-Nasr
114
3
19
79
Madinah
111
Al-Masad
6
5
29
81
Makkah
112
Al-Ikhlas
22
4
15
47
Makkah
113
Al-Falaq
20
5
23
71
Makkah
114
An-Nas
21
6
20
80
Makkah
6555
 
6555
6236
77845
322604
 

ALHAMDULILLAH, kita satu-satunya umat yang paling bertuah sekali kerana kita dapat memiliki WAHYU ALLAH yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuk yang asli, bebas dari kekotoran campurtangan manusia.
ALLAH menurunkan kitabNya (AL-QURAN) kepada kita hingga apabila kita membacanya kita dapat mengenalNya dan tahu cara untuk menjadi hamba yang patuh.
APAKAH kita pernah untuk mengetahui apa yang tertulis di dalam kitab itu ?
ALLAH telah menunjukkan jalan untuk memperolehi kehormatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat, APAKAH kita sudah menuruti jalan tersebut ? ALLAH telah memberitahu kita perbuatan-perbuatan yang boleh merendahkan kedudukan manusia di dunia dan akhirat nanti, APAKAH perbuatan tersebut telah kita hindari ?
AL-QURAN diturunkan agar mereka dapat membacanya, memahami isi kandungannya dan mencorakkan etika kehidupan menurut petunjuknya. Dengan KITAB ini (AL-QURAN) mereka dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini bagi menegakkan hukum ALLAH.
AL-QURAN datang untuk memberikan mereka kebesaran dan kekuasaan.
AL-QURAN datang untuk menjadikan mereka WAKIL ALLAH YANG SEJATI di muka bumi ini.
Sejarah telah membuktikan apabila umat ISLAM akur menurut pertunjuk yang yang terkandung dalam kitab ini, maka kitab ini (AL-QURAN) akan memperlihatkan KEMAMPUAN YANG MENAKJUBKAN untuk menjadikan mereka IMAM dan PEMIMPIN DUNIA……...

Biodata Ringkas Al-Quran

Tarikh Diturunkan    : 17 Ramadhan (Lailatul Qadar)
Tempoh Penurunan : 23 tahun
                                12 tahun 5 bulan 13 hari di Makkah
                                  9 tahun 9 bulan 9 hari di Madinah

Ayat Terawal       : Surah Al-'Alaq ayat 1-5 di Gua Hira'
Ayat Terakhir       : Khilaf dikalangan ulama' ada yang mengatakan ayat 3 surah al-Maidah dan ada pula yang mendakwa ayat 281 surah Al-Baqarah..

Walau bagaimanapun, para ulama' tafsir telah menyatakan bahawa ayat  281 surah adalah yang terakhir diturunkan sebagaimnana pendapat Imam Sayuti berpandukan daripada kenyataan Abdullah bin Abbas yang dibawa oleh An-Nasaie bahawa 'Akramah Bin Abbas telah berkata : "Ayat yang terakhir ialah ayat 281  Surah Al-Baqarah     yang diturunkan pada malam ke 9 sebelum wafatnya Rasulullah".
Untuk mengukuhkan dakwaan para Mufassiruun, Al-Sayuti menambah bahawa ayat 3  Surah Al-Maidah yang didakwa oleh majoriti umat Islam sebagai ayat yang terakhir diturunkan 18 hari sebelum kewafatan baginda.
Beliau berhujjah lagi, ayat 3 surah al-Maidah menjelaskan bahawa segala ajaran Islam telah sempurna dengan segala hukum-hakam dan kewajipan sebagai seorang muslim, tetapi ia tidak menafikan turunnya ayat lain selepasnya yang hanya memberi peringatan dari azab Allah spt ayat 281 surah  Al-Baqarah di atas. Maka ini jelas menunjukkan bahawa ayat surah adalah ayat yang terakhir diturunkan.
Bahasa Pengantar : Bahasa Arab
Jumlah Ayat          :
6236 ayat,   (bukannya 6666 spt yang didakwa oleh majoriti umat)
Bilangan Juzuk      : 30
Jumlah Surah        : 114
Ayat Makkiah        : 86
Ayat Madaniah      : 28


Hukum-Hakam Al-Quran
    a) Hukum yang berkaitan dengan Aqidah spt beriman kepada Allah, Rasul dan Hari Qiamat
    b) Hukum yang berkaitan dengan keperibadian dan kemuliaan manusia iaitu persoalan Akhlak dan Tasauf
    c) Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf iaitu :                           
Pertama : Hukum yang berkaitan dengan hubungan makhluk dengan pencipta iaitu Ibadah spt solat dan puasa
Kedua : Hukum yang berkaitan dengan hubungan di antara seorang dengan individu lain atau seorang dengan masyarakat atau masayarakat dengan mesyarakat lain (negara lain). Ia dikenali sebagai Muamalat dan terbahagi kepada ;
a) Hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang kerana harta spt jualbeli, gadai dsb yang dikenali sebagai Kanun Madani (lebih kurang 70 ayat)
b) Hukum yang berkaitan dengan kesaksian, pengakuan dan penghakiman yang dikenali sebagai Kanun Al-Murafaat (lebih kurang 13 ayat)
c) Hukum yang berkaitan dengan jenayah dan kesalahan yang dikenali sebagai Kanun Al-Jinaie al-Islami (lebih kurang 30 ayat)
d) Hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajipan individu dalam Islam, persoalan nikahcerai dsb yang dikenali sebagai Fiqh Akhwal Syahsiyyah atau Fiqh Usrah (lebih kurang 70 ayat)
e) Hukum yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan spt hubungan dan kewajipan pemerintah dan rakyat yang dikenali sebagai Kanun Al-Dusturi
(lebih kurang 10 ayat)

f) Hukum yang berkaitan dengan Ekonomi yang dikenali sebagai Kanun Al-Iqtishadiyah (lebih kurang 10 ayat)


Ciri-Ciri Ayat Makkiah
1. Setiap surah yang ada ayat Sajadah
2. Setiap surah yang ada perkataan Kalla. Terdapat 33 tempat dalam 15 surah.
3. Setiap surah yang terdapat perkataan "Wahai sekelian manusia" kecuali surah Al-Hajj
4.Setiap surah yang menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali Surah al-Baqarah
5. Setiap surah yang menceritakan kisah Adam dan Iblis kecuali Surah Al-Baqarah
6. Setiap surah yang dimulakan dengan  huruf hijaiah spt Alif Lam Ra, Ha Mim dsbnya kecuali Surah al-Baqarah dan Ali imran
7. Setiap surah yang mendakwahkan manusia kepada tauhid dan mengabdikan diri kepada Allah serta menceritakan tentang alam semester
8. Setiap surah yang membicarakan tentang perkara asas  hukum syara' dan akhlak serta jenayah

Ciri-Ciri Ayat Madaniah
1. Setiap surah yang terdapat perkara fardhu dan hudud
2. Setiap surah yang terdapat kisah orang munafiq kecuali Al-Ankabut
3. Setiap surah yang menceritakan tentang ahli kitab
4. Setiap surah yang menerangkan tentang ibadah, muamalat, hudud, kekeluargaan, mawarith, hubungan kemasyarakatan, jihad, sistem perundangan dan hubungan antarabangsa serta persoalan perang dan perdamaian.
5. Setiap surah yang menceritakan kisah orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari para Rasul dan mendustakan Rasulullah SAW dan kisah mereka ketika didakwahkan kepada Islam
6. Setiap surah yang mendedahkan perangai orang munafiq, tipu daya dan bahaya mereka kepada umat Islam